پیام صالحی 
مشاور اقتصادی،کارشناس اقتصاد، مدرس، تحلیلگر،

آدرس ایمیل

ali_sadeghien@yahoo.com

صفحه اینستاگرام

info@haji-studiare.com

ماموریت و بیوگرافی

  • پیام صالحی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی است.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس

مبانی اقتصاد

بدون امتیاز 0 رای
5,500,000 تومان
0
5,500,000 تومان

مقدماتی بر اقتصاد

بدون امتیاز 0 رای
3,600,000 تومان
3
3,600,000 تومان