دکتر میثم میرهاشمی

مديريت کارآفرینی و مدیر اجرایی

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

ماموریت و بیوگرافی

  • دکتری مديريت کارآفرینی-گرایش سازمانی ،از دانشگاه تهران کارشناسی وارشد مدیریت کارآفرینی -گرایش فناوری،از دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران و دارای مدرک دکتری مدیریت اجرایی (DBA) ، پروفسور برایان ترسی، اکتبر 2014است. در رزمه کار او دارای سابقه مدير اجرايي كلينيك بين المللي و فوق تخصصي ياس میباشد

دوره های ارائه شده توسط این مدرس