مصطفی باقری 

 مشاور اقتصادی، مدرس، تحلیلگر،مولف 

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

ماموریت و بیوگرافی

  • مصطفی باقری دارای مدرک دکترای مدیریت مالی  است.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس