محمد جواد عبدالهی 

تحلیلگر- کارگزاری بانک صنعت و معدن

 مشاور اقتصادی، مدرس، تحلیلگر،مولف  

آدرس ایمیل

صفحه اینستاگرام

_m.javad.abdolahi

ماموریت و بیوگرافی

  • محمد جواد عبدالهی دارای مدرک کارشناسی ارشد مدیریت مالی از  دانشگاه تهران است. در رزومه کاری او بیش از 3 سال سابقه تحلیلگری در بازار سرمایه و حدود 2 سال تدریس در بازار سرمایه وجود دارد.

دوره های ارائه شده توسط این مدرس