تحلیل تکنیکال

بدون امتیاز 0 رای
850,000 تومان
0
850,000 تومان

دوره توسعه مهارت های فردی سطح 1

بدون امتیاز 0 رای
1,000,000 تومان
0
1,000,000 تومان

رتبه بندی صندوق های سرمایه گذاری

بدون امتیاز 0 رای
1,900,000 تومان
0
1,900,000 تومان
0
1,900,000 تومان

کاربرد نرم افزار اکسل در مالی

بدون امتیاز 0 رای
7,300,000 تومان
0
7,300,000 تومان

کنترل خشم و هوش هیجانی

بدون امتیاز 0 رای
690,000 تومان
0
690,000 تومان

مالی رفتاری

بدون امتیاز 0 رای
2,000,000 تومان
0
2,000,000 تومان

مبانی اقتصاد

بدون امتیاز 0 رای
5,500,000 تومان
0
5,500,000 تومان