تمدیدگواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

تمدیدگواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه

اخذ و تمدید گواهینامه‌های حرفه‌ای بازار سرمایه بدین جهت حائز اهمیت است که طبق قانون بازار اوراق بهادار، از سال ۱۳۸۴ تصدی بسیاری از سمت‌های نهادهای مالی مانند شرکت‌های کارگزاری و شرکت‌های سرمایه‌گذاری منوط به دارا بودن این گواهینامه‌ها است.گواهینامه ها در سه سطح؛ الف، ب و ج طبقه‌بندی‌ می‌شوند. سطح الف شامل مدیریت سبد اوراق بهادار و ارزشیابی اوراق بهادار است، سطح ب شامل تحلیل‌گری بازار سرمایه و سطح ج که پایه‌ای‌ترین نوع گواهینامه‌هاست شامل مدیریت نهادهای بازار سرمایه، معامله‌گری بازار سرمایه، کارشناسی عرضه و پذیرش و اصول بازار سرمایه است.به منظور در جهت تسریع در تمدید گواهینامه های حرفه‌ای فعالان بازار سرمایه، کارگزاری بانک صنعت ومعدن تلاش کرده است که با ارائه دوره های کاربردی، امتیاز تمدید گواهینامه ها را نیز کسب کند.