0
2,200,000 تومان

آشنایی با صورتهای مالی

بدون امتیاز 0 رای
7,900,000 تومان
0
7,900,000 تومان

ارزش زمانی پول

بدون امتیاز 0 رای
2,200,000 تومان
0
2,200,000 تومان

استراتژی معاملاتی

بدون امتیاز 0 رای
3,600,000 تومان
1
3,600,000 تومان

تابلو خوانی در سایت مدیریت فناوری بورس تهران

بدون امتیاز 0 رای
2,200,000 تومان
0
2,200,000 تومان

تحلیل بنیادی

بدون امتیاز 0 رای
850,000 تومان
1
850,000 تومان

تحلیل تکنیکال

بدون امتیاز 0 رای
850,000 تومان
0
850,000 تومان

کاربرد نرم افزار اکسل در مالی

بدون امتیاز 0 رای
7,300,000 تومان
0
7,300,000 تومان