بازار سرمایه اسلامی و اخلاق حرفه ای

بدون امتیاز 0 رای
1,700,000 تومان
4
1,700,000 تومان

مقدمات امور مالی شرکتی و روشهای کمی

بدون امتیاز 0 رای
3,600,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ با توجه به بهبود وضعیت استخدام در نهادهای مالی در سمت‌هایی نظیر…

1
3,600,000 تومان

مقدماتی بر اقتصاد

بدون امتیاز 0 رای
3,600,000 تومان

در این دوره چه آموزش داده می شود؟ با توجه به بهبود وضعیت استخدام در نهادهای مالی در سمت‌هایی نظیر…

3
3,600,000 تومان