فیزیکی (نفت،گاز و سایر حامل های انرژی)

فیزیکی (نفت،گاز و سایر حامل های انرژی)

در این بازار کالاهای پذیرفته شده در بورس مورد معامله قرار می‏گیرند. تابلو های موجود شامل برق، نفت و گاز و تابلوی سایر حامل‌های انرژی میباشد ،داخلی و بین‌‏المللی است و عنواع قراردادهای نقدی، نسیه، سلف، کشف پریمیوم میباشد . برای دریافت کد در بازار فیزیکی باید مدارک و فرم های آن تکمیل شود.

دانلود فرم‌ها