پذیرش کالا

پذیرش کالا

به منظور پذیرش کالا در بورس کالای ایران و امکان سنجی پذیرش محصول در بورس، نیاز است ابتدا درخواست پذیرش کالا توسط مشتری تکمیل و به کارگزاری ارسال شود .

بعد از بررسی های انجام شده  و تعیین بازار هدف فرم های مربوطه تکمیل و به همراه مدارک ذکر شده به کارگزاری ارسال می شود تا فرایند پذیرش کالا در کارگزاری بانک صنعت و معدن آغاز گردد.

توضیحات مهم

پس از ارائه نامه درخواست پذیرش محصول در بورس کالا و تعیین بازار، نیاز به ارائه ی مستندات و فرم هایی که در زیر ذکر شده است می باشد:

 1- فرم جامع پذیرش در بازار فیزیکی ( داخلی ، وارداتی )

2- امیدنامه بازار فیزیکی ( داخلی ، وارداتی )

3- پروانه بهره برداری یا مدرک مشابه به تشخیص بورس

4- گواهی استاندارد اجباری کالا ( در صورت وجود)

5- آنالیز کالا از آزمایشگاه همکار استاندارد ( یا آزمایشگاه مورد تایید بورس)

6- رسید پرداخت حق پذیرش

7- مدارک ثبت شرکت ( روزنامه رسمی تاسیس ، آخرین تغییرات اعضا و تغییرات سرمایه و اساسنامه )

8- صورت های مالی حسابرسی شده یا اظهارنامه مالیاتی به تشخیص بورس

9- در خصوص کالاهای وارداتی :

9-1) جهت کالاهای وارداتی ترخیص شده:

1) برگ سبز گمرکی

2) گواهی بازرسی مبدا یا مقصد حسب درخواست بورس

3) آخرین قبض انبار

9-2) جهت کالاهای وارداتی ترخیص نشده :

1) پروفرمای کالای وارداتی

2) گواهی کیفیت صادر شده توسط تولید کننده

 

 10- در خصوص اموال غیر منقول:

10-1 اقرارنامه عرضه­ کننده مبنی بر اینکه هیچ شخص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیر­دولتی هیچ ادعایی نسبت به مال مذکور ندارد و مال مورد عرضه محل دعوی نیست

10-2 سند رسمی یا تک برگ

10-3 گزارش کارشناس رسمی دادگستری

11- تائیدیه مراجع ذیصلاح در خصوص کالاهائی که مشمول رعایت ضوابط خاص یا اخذ مجوزهای قانونی باشد.

فرم‌های پذیرش کالا