مدیران کارگزاری

با مدیران کارگزاری بانک صنعت و معدن بیشتر آشنا شوید

دکتر محمد مشاری

مدیرعامل

مرتضی علوی صدر

رییس هیات مدیره

امین هاشمی

قائم مقام وعضو هیئت مدیره

دکتر بهاره حیدری مقدم

مدیر صندوق

دکتر رضا مناجاتی

مدیر بورس کالا

محمدنمازی

مدیر معاملات

دکتراحسان احمدی

مدیر تحلیل و آموزش

سجاد بازدار

مدیر پذیرش

محمدرضا صدف ساز

مدیر فناوری اطلاعات