مدیران کارگزاری

با مدیران کارگزاری بانک صنعت و معدن بیشتر آشنا شوید

رامین ملماسی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

غلامحسین مظفری

رییس هیات مدیره

مریم آثم

مدیر اداری و منابع انسانی

نوید رجبی یعقوبی

مدیر مالی

مسلم شجاعی ابری

مدیر معاملات

سوگل حاتمی

مدیر روابط عمومی

محسن حاجی محمدی

مدیر پذیرش