مدیران کارگزاری

با مدیران کارگزاری بانک صنعت و معدن بیشتر آشنا شوید

رامین ملماسی

مدیرعامل و عضو هیات مدیره

غلامحسین مظفری

رییس هیات مدیره

امین هاشمی

قائم مقام وعضو هیئت مدیره

دکتر بهاره حیدری مقدم

مدیر صندوق

نوید رجبی یعقوبی

مدیر مالی

مسلم شجاعی ابری

مدیر معاملات

علی اسکینی

مدیر تحلیل و آموزش

مریم آثم

مدیر اداری و منابع انسانی

سجاد بازدار

مدیر پذیرش