از کجا شروع کنم؟

برای سرمایه گذاری، باید نقطه‌ی شروع را دانست و این نقطه‌ی شروع، برای هر کسی با دیگری متفاوت است. پیشنهاد ما به سرمایه‌گذاران تازه کار اینست که قدم‌های ابتدایی را همراه با تیم حرفه‌ای کارگزاری بانک صنعت و معدن بردارند. با این حال،تمام محتویات سایت قابل جستجو است.

برای سرمایه گذاری، باید نقطه‌ی شروع را دانست و این نقطه‌ی شروع، برای هر کسی با دیگری متفاوت است. پیشنهاد ما به سرمایه‌گذاران تازه کار اینست که قدم‌های ابتدایی را همراه با تیم حرفه‌ای کارگزاری بانک صنعت و معدن بردارند. با این حال،تمام محتویات سایت قابل جستجو است.

راهنمای ثبت نام

راهنمای دقیق ثبت نام در بورس

ثبت‌نام در سجام

سامانه جامع ثبت اطلاعات مشتریان (سجام)

افتتاح حساب

افتتاح حساب در کارگزاری بانک صنعت و معدن

صندوق سرمایه‌گذاری نهادی مالی است که منابع مالی حاصل از انتشار گواهی سرمایه‌گذاری را در موضوع فعالیت مصوب خود سرمایه‌گذاری کرده و مالکان آن  به  نسبت   سرمایه‌گذاری خود، در سود و زیان صندوق شریک خواهند بود. این  صندوق‌ها بر  اساس  نوع ممکن است وجوه جمع‌آوری‌شده را در انواع اوراق بهادار با درآمد ثابت، سهام و حق تقدم سهام، ترکیبی از سهام و اوراق با درآمد ثابت، پروژه ساختمانی، طلا و … که مشخصات آن در امید نامه صندوق آورده شده است، سرمایه‌گذاری کنند. واحدهای صندوق‌های سرمایه‌گذاری هم می‌توانند  قابل معامله در بورس و فرابورس بوده یا آنکه این قابلیت را نداشته باشند.