کارگزاری بانک صنعت و معدن در جهت افزایش رضایتمندی و ارج نهادن به همراهی مشتریان وفادار خود ، اقدام به طراحی و راه اندازی سایتی منسجم و ساختاریافته به نام ” باشگاه مشتریان ” کرده است . مشتریان با عضویت در این سایت و برطبق میزان عملکرد خود امتیازاتی دریافت می کنند و از جوایز متنوع بهره مند می گردند .

برخی از جوایز باشگاه مشتریان :

  • شرایط متنوع اعتباردهی به انتخاب مشتری
  • جوایز ویژه غیرنقدی(تلفن همراه ، تبلت و…)
  • شارژ حساب آنلاین مشتری بصورت نقدی در ازای امتیازات کسب شده

 

ورود به سامانه باشگاه مشتریان