صندوق سرمایه‌گذاری صنعت و معدن با درآمد ثابت

بیش از 3 هزار روز از تأسیس این صندوق سپری‌شده است و جز اولین صندوق‌های سرمایه‌گذاری در سهامی بوده است که در بازار مالی ایران آغاز به فعالیت کرده است. در طی تیرماه سال 1396، بر اساس تصمیمات ارکان آن، نوع این صندوق از سرمایه‌گذاری در سهام به صندوق با درآمد ثابت تغییر پیدا کرد. در همین راستا سطح دارایی‌های آن از حدود 20 میلیارد ریال به حدود 200 میلیارد ریال افزایش یافت. پیش‌بینی آن است که با استفاده از ابزارهای موجود در مدیریت اوراق بدهی، بازدهی معقول و متناسبی را نصیب سرمایه‌گذاران کند.

 

صندوق سرمایه‌گذاری مختلط کوثر

صندوق سرمایه‌گذاری کوثر از نوع مختلط است که بر اساس اساسنامه آن حداکثر 60 درصد از دارایی‌های آن در سهام و حق تقدم و 40 درصد مابقی در اوراق با درآمد ثابت سرمایه‌گذاری می‌شود. دارایی‌های این صندوق پس بر اساس دستورالعمل‌ها از حدود 20 میلیارد ریال به حدود 85 میلیارد ریال افزایش‌یافته و برنامه افزایش دارایی تا سطح 100 میلیارد ریال ادامه دارد. این صندوق در پایان هر دوره مالی، اقدام به تقسیم سود می‌کند.

 

صندوق بازار گردان نماد

این صندوق در مهرماه 1396 و در راستای بازار گردانی سهام چهار شرکت زیرمجموعه بانک صنعت و معدن، شامل سرمایه‌گذاری آتیه دماوند، سرمایه‌گذاری صنعت و معدن، لیزینگ صنعت و معدن و صنایع شیمیایی ایران ایجادشده است. هدف از تأسیس ایجاد معاملات روان برای شرکت‌های مذکور بوده و همچنین دارایی تحت مدیریت این صندوق در حدود 100 میلیارد ریال خواهد بود.