آموزش


مقدمه ای بر قراردادهای آتی
دانلود (PDF)


آشنایی با معاملات قراردادهای آتی سکه
دانلود (PDF)


مقدمه ای بر قرارداد اختیار معامله
دانلود (PDF)


آموزش قراردادهای اختیار معامله
دانلود (PDF)


سوالات متداول در خصوص قرارداد اختیار معامله
دانلود (PDF)
مستندات


امیدنامه سکه تمام بهار طرح امام خمینی

 

دانلود (PDF)


دستورالعمل اجرائی معاملات قراردادهای آتی در بورس کالای ایران
دانلود (PDF)


ضوابط اجرائی فعالیت کمیته آتی

 

دانلود (PDF)


مشخصات قرارداد آتی سکه بهارآزادی طرح امام خمینی
دانلود (PDF)


ضوابط اجرایی بازار جبرانی

 

دانلود (PDF)


مشخصات قرارداد اختیار معامله سکه بهار آزادی طرح امام
دانلود (PDF)


امیدنامه قرارداد اختیار معامله سکه طلا

 

دانلود (PDF)


دستورالعمل اجرایی معاملات قرارداد اختیار معامله در شرکت بورس کالای ایران
دانلود (PDF)


ضوابط وجه تضمین قراردادهای اختیار معامله در بورس کالای ایران

 

دانلود (PDF)


مصوبه کمیته فقهی در خصوص قرارداد اختیار معامله

 

دانلود (PDF)


مصوبه کمیته فقهی در خصوص قرارداد اختیار معامله

 

دانلود (PDF)


مصوبه کمیته فقهی در خصوص تخصیص قرارداد

 

دانلود (PDF)
افتتاح حساب معاملاتی و فرم های مورد نیاز


مراحل دریافت کد معاملاتی قرارداد آتی سکه طلا برای مشتریان حقیقی

 

دانلود (PDF)


مراحل دریافت کد معاملاتی قرارداد آتی سکه طلا برای مشتریان حقوقی

 

دانلود (PDF)


فرم مشتریان

فرم مشتریان حقیقی.جدید

 

دانلود (PDF)


فرم مشتریان حقیقی

 

 

دانلود (PDF)


فرم مشتریان حقوقی.جدید

دانلود (PDF)


فرم بانک صنعت و معدن

دانلود (PDF)


فرم بانک صادرات

دانلود (PDF)


IncorporateApplicationForm
دانلود (PDF)

اعلانات بازار مشتقه

کلیک کنید

تابلوی برخط بازار آتی

کلیک کنید

تابلوی برخط بازار اختیار معامله

کلیک کنید

سامانه معاملاتی آتی

کلیک کنید