در زمان کنونی با توجه به ازدیاد انواع اوراق بهادار و گسترش بازارهای مالی، مدیریت دارایی‌ها به امری پیچیده تبدیل گشته است و این امر موجب شده است تا افرادی که شغلی غیر مرتبط به بازارهای مالی دارند، نتوانند زمان مناسب را برای مدیریت دارایی‌های خود اختصاص دهند و یا ممکن است دانش کافی در زمینه مدیریت دارایی‌های مالی را نداشته باشند. درنتیجه می‌توانند با سپردن دارایی‌های خود به افرادی که آشنا به زمینه سرمایه‌گذاری و تحلیل انواع اوراق بهادار و بازار مالی هستند(در قالب قرارداد سبد گردانی اختصاصی) از مزایای مدیریت حرفه‌ای دارایی‌های خود برخوردار شوند.

ازجمله مزیت‌های سبد گردانی در قیاس با سرمایه‌گذاری در صندوق‌های مشترک، ایجاد سبدی از دارایی‌ها متناسب با میزان ریسک گریزی و ریسک‌پذیری مشتری و درنتیجه بازده متناسب با ریسک پذیرفته‌شده است، این در حالی است که در صندوق‌های سرمایه‌گذاری، ریسک تحمیلی به‌تمامی دارندگان به یک‌میزان بوده و درنتیجه بازده کسب‌شده نیز به یک اندازه برای مشتریان خواهد بود.