ويليام دي گن يک معامله گر اوايل قرن بيست ميلادي بود. توانايي او در کسب سود از بازارهاي سهام و کالا هنوز هم غير قابل رقابت است . روش گن در تحليل تکنيکال براي پيش بيني اهداف زمان و قيمت ، يک روش منحصر بفرد است بطوري که حتي امروز هم روش او کاملا تقليد مي شود .
گن که او را بعنوان معامله گر بزرگ مي شناسند در سال ۱۸۷۸ در لوفکين ايالت تگزاس متولد شد .آهنگ متوسط موفقيت او در معاملاتش ، ۸۰ تا ۹۰ درصد است.
روش معاملاتي گن بر پايه ي اين عقيده ي شخصي استوار است که هرچيزي در جهان از يک نظم طبيعي پيروي مي کند. گن عضو خانواده اي با عقايد سخت مذهبي بود و در نتيجه ي اين امر ، او آيات کتاب مقدس را نه تنها بعنوان پايه ي زندگيش بلکه بعنوان مبناي روش معاملاتيش نيز بکار مي برد .
تغيرات قابل پيش بيني قيمت در نتيجه ي تاثير نقاط رياضي نيرو که در طبيعت يافت مي شوند مي باشد. اين نقاط نه تنها باعث حرکت قيمت که باعث حرکت آن در يک مسير قابل پيش بيني مي کنند .با تبديل اين نقاط نيرو به معادلات و روابط رياضي مي توان اهداف زمان و قيمت را با اطمينان پيش بيني نمود .معادلات رياضي گن معادلات پيچيده اي نيستند . نتيجه ي اين معادلات خطوط حمايت و مقاومتي است که قيمت همواره از آنها تبعيت مي کند.
گن همچنین بيان کرد که زمان مهمترين عنصر معامله گري است .زمان عاملي است که طول روند قيمت يک کالا را تعين مي کند.

بررسی چارت شرکت ملی مس ایران - فملی