انواع تحلیل‌ها

تحلیل‌ها در بازارهای مالی عمدتاً به دودسته تقسیم‌بندی می‌شوند، این دودسته شامل

تحلیل بنیادی یا همان فاندامنتال و دیگری، تحلیل نموداری یا تکنیکال است.

گزارش روزانه

کلیک کنید!

تحلیل های بنیادی

کلیک کنید!

تحلیل های تکنیکال

کلیک کنید!

تحلیل بر اساس متد معاملاتی گن

کلیک کنید!