مشاور عرضه اوراق بهادار

شرکت‌های مختلف در راستای تأمین مالی به روش‌های مختلف ازجمله انتشار سهام عادی و یا اوراق بدهی، نیاز به کارشناسانی دارند که در این زمینه آشنا به قوانین و مقررات و همچنین بحث‌های ارزش‌گذاری هستند. نهادهای مختلفی اقدام به کار در این زمینه می‌کنند که ازجمله آن‌ها می‌توان تأمین سرمایه‌ها و کارگزاری‌ها را اشاره کرد. به‌جز در موارد تأمین مالی برای نهادها و بنگاه‌های اقتصادی، شرکت‌هایی که متقاضی ورود به بورس و فرابورس هستند نیز نیازمند خدمات کارشناسی درزمینه‌ عرضه و پذیرش هستند.